Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nguyễn Công Trứ - Bình Chánh - Thăng Bình

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH NÂNG CHUẨN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CỦA SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thuý
Ngày gửi: 07h:19' 18-02-2013
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 116/ SGD&ĐT-GDTrH

V/v: Kế hoạch tổ chức các lớp
bồi dưỡng nâng cao năng lực
tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh
cấp Tiểu học và THCS
Quảng Nam, ngày 04 tháng 02 năm 2013


Kính gửi :
- Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường PTDTNT huyện và Nước Oa.
Thực hiện Quyết định 1400/ QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;
Thực hiện Kế hoạch sô 3974/ KH-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện Quyết định 1400/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 1932/ QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Quyết định giao nhiệm vụ, mục tiêu và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;
Căn cứ nội dung các hoạt động của Đề tài nghiên cứu khoa học “Năng lực ngôn ngữ tiếng Anh của giáo viên giảng dạy Anh ngữ cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại Quảng Nam: Thực trạng, thách thức và hướng phát triển” do Sở GD&ĐT Quảng Nam chủ trì, Sở GD&ĐT Quảng Nam thông báo kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS như sau:
1. Mục tiêu lớp bồi dưỡng
Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, học viên đạt chuẩn trình độ năng lực ngôn ngữ theo quy định của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2008-2020, cụ thể giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS đạt chuẩn B2 theo CEF tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngôn ngữ quy định.
2. Nội dung lớp bồi dưỡng
- Bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh;
- Huấn luyện, tư vấn các kỹ năng làm bài FCE;
- Thi cấp chứng chỉ FCE quốc tế cuối khóa.
3. Số lớp, đối tượng và điều kiện tham dự
a. Số lớp: 05 lớp (02 lớp cho cấp Tiểu học và 03 lớp cho cấp THCS). Tổng số học viên là 125.
b. Đối tượng và điều kiện:
Cán bộ, giáo viên tiếng Anh đang công tác tại các trường tiểu học và THCS trong toàn tỉnh. Tổng số giáo viên tham gia kiểm tra sắp xếp lớp là 200 giáo viên có điểm cao trong khung B1 theo kết quả khảo sát vừa qua (có danh sách kèm theo). Căn cứ theo số lượng được phê duyệt, Sở GD&ĐT chọn ưu tiên theo thứ tự kết quả đạt được từ cao đến thấp qua đợt khảo sát đầu vào theo từng đơn vị huyện, thành phố để sắp xếp lớp. Giáo viên không được chọn bồi dưỡng đợt 01 sẽ được sắp xếp vào bồi dưỡng ở các lớp trong đợt 2.
4. Thời gian, địa điểm
a. Thời gian:
- Mỗi lớp sẽ học trong thời gian 80 giờ, chia đều trong khoảng 13 tuần, mỗi tuần học 2 hoặc 3 buổi.
- Dự kiến thời gian khai giảng các lớp vào tháng 04 năm 2013. Lịch cụ thể của từng lớp sẽ được thông báo đến học viên sau khi có biên chế lớp.
b. Địa điểm: Dự kiến mở các lớp bồi dưỡng ở hai địa điểm là thành phố Tam Kỳ và Đà Nẵng.
5. Giảng viên lớp bồi dưỡng
Giảng viên các lớp bồi dưỡng là giảng viên nước ngoài và Việt Nam đang giảng dạy tại các trường Đại học, có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh, trong đó 2/3 chương trình được giảng dạy bởi giáo viên nước ngoài. Sở GD&ĐT sẽ hợp đồng với các cơ sở giáo dục có uy tín và kinh nghiệm trong việc đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên.
6. Kinh phí
Kinh phí mở lớp tập huấn từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 đã được UBND tỉnh phân bổ.
7. Khảo sát sắp xếp lớp:
- Địa điểm khảo sát: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Thời gian khảo sát: Dự kiến ngày 21 tháng 03 năm 2013. Sở sẽ có thông báo chính thức đến các đơn vị về thời gian và địa điểm khảo sát chính thức.
8. Yêu cầu
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và hiệu trưởng các trường PTDTNT có trách nhiệm thông báo đến các trường học trực thuộc, chỉ đạo các trường bố trí thời khóa biểu cho
 
Gửi ý kiến